Värbamine ja valik

Koolituse eesmärk on tuvustada värbamise protsessi, erinevaid värbamismeetodeid ja –kanaleid.  Lähemalt peatutakse ka personalivaliku erinevatel etappidel ja meetoditel.

SIHTGRUPP
Väikeettevõtte juhiabid, raamatupidajad, sekretärid ja juhid. Kõik ettevõttes personaliküsimustega tegelevad töötajad.

MÄRKSÕNAD
Värbamise etapid
Värbamise meetodid
Valiku etapid
Valiku meetodid
Intervjuu ülesehitus
Praktiline töö personalialase dokumendi koostamisel (töökuulutus)

EESMÄRK JA TULEMUS
Koolituse läbinu teab erinevaid värbamisvõimalusi ja oskab kasutada erinevaid värbamiskanaleid, on teadlik erinevatest valikuetappidest ja –meetoditest. Koolituse läbinu oskab koostada töökuulutust ja omab teadmisi vestluste läbiviimise protsessist.

LEKTOR Jaana Taniberg

KESTVUS 12 akadeemilist tundi, 2 päeva

TASU 180 EUR ühele osalejale. Hinnale lisandub käibemaks 20%