Väikelaevajuhtide kursused

Väikelaevajuhtide väljaõpe koosneb teoreetilisest väljaõppest mahus 60 õppetundi ja sellele lisanduvast praktilisest sõiduõppest 10 õppetundi. Praktiline sõiduõpe toimub nii purjelaeva kui mootorpaadiga.
Väljaõppe puhul lähtutakse Vabariigi valitsuse määrusest, mis sätestab nõuded väikelaevajuhi teadmistele ja oskustele.

Väikelaevajuhi kursustel õpitakse:
– väikelaevajuhile vajalik seadusandlus
– väikelaeva ehitus ja teooria
– väikelaeva juhtimine: mootor- ja purjealus
– signaalid, meremärgid, mereside
– päästevahendid, esmaabi, meresõiduohutus
– COLREG-72 e. rahvusvahelise laevade kokkupõrke vältimise reeglistiku põhitõed
– laevatatavatel sisevetel liiklemise kord, CEVNI
– navigatsioon ja lootsia, meeteoroloogia
– meretavad, sõlmed

Praktiline sõiduõpe toimub purjelaevaga üldjuhul Tallinna lahel. Mootoralusega toimuvad sõidutunnid kursuse toimumiskohale lähimal laevatataval veekogul. Praktiline õpe käsitleb põhilisi sõiduvõtteid ja ohuolukordade ennetamist ning nende lahendamist vee peal. Praktikaarvestuse hinnangu kursandile annavad sõiduõpetajad ning eraldi sõidueksamit ei ole ette nähtud.

Koolituse läbinutele toimub teooriaeksam (test), mis koosneb 30 küsimusest valikvastustega ja navigatsiooniülesande lahendamisest.

Teooriaeksami ja praktiaarvestuse eduka läbimise järgselt tuleb tulevasel väikelaevajuhil pöörduda Transpordiameti lähimasse büroosse või Transpordiameti e-teenindusse, kus väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus.

Kursuse toimumisaeg, koht ja maksumus ühele osalejale on leitav KOOLITUSKALENDRIST.

Koolituse läbiviimiseks omame alates 2007 aastast VTA tunnustamisotsust nr 135 .
Koolitusluba 6911HTM.

REGISTREERU