Ettevõtja baaskoolitus

SIHTGRUPP
Koolitus on suunatud äsja ettevõtlusega alustanud või alustada soovivale tulevasele ettevõtjale.

MÄRKSÕNAD
Äriidee, toode või teenus, turu-uuring
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlusega alustamine
Turundus ja müük
Raamatupidamise põhialused
Maksunduse alused ja maksusüsteem
Tööõigus ja töösuhte olemus
Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine ettevõttes
Ettevõttele vajalikud tugistruktuurid
Toote omahinna arvutamise põhimõtted
Finantsplaneerimine
Äriplaani koostamine
Eesmärkide püstitamine, eelarve, tegevusplaan
Klientide teenindamine
Sisekommunikatsioon ja avalik suhtlemine
Hinnapakkumisest lepinguteni
Töökorralduslikud lahendused hinnapakkumisest tehingu sooritamiseni

EESMÄRK
Õppekava eesmärk on tegutsema asumist planeerivale ettevõtjale vajalike teadmiste andmine. Koolituse läbinu on piisavalt kompetentne ettevõtluse vallas, et alustada äriühingu töö korraldamist ja luua töökohti. Igat koolitusel osalejat juhendatakse äriplaani koostamisel, mis on talle abiks nii olulise sammu tegemisel, nagu seda on ettevõtjaks hakkamine.
Koolituse läbinu koostatud äriplaan võimaldab tal pöörduda finantsasutusse laenu taotlemiseks, samuti toetuse või käenduse taotlusega vastava fondi või asutuse poole.

TULEMUS
Koolituskava läbinu on saanud ülevaate ettevõtte igapäevases tegevuses kõige olulisemast ehk müügist, ostust ja töökorralduslikest lahendustest ning on koostanud äriplaani.
Koolituse ja koostatud äriplaani koosmõjul on peamiseks eesmärgiks lõpetanul aidata jõuda selgusele otsuse langetamisel, kas ta sobib ettevõtjaks.

LEKTORID
Agnes Nõu
Jaana Taniberg
Mikk Mutso

KESTVUS
  64+8 tundi

TASU 690 EUR

REGISTREERU