Jetijuhtide kursused

Jetijuhtide väljaõpe koosneb teoreetilisest väljaõppest mahus kuni 16 õppetundi ja sellele lisanduvast praktilisest sõiduõppest kuni 2 õppetundi.
Jetijuhtide väljaõppe puhul lähtutakse jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuetest vastavalt MKM määrusele.

Jetijuhile vajalikud teadmised on võimalik omandada ka iseõppimise teel.
Sellisel puhul on vajalik omandada iseseisvalt kursuse teoreetiline materjal, läbida enne eksameid kontrolltund, omandada jetisõidu praktilised oskused jetijuhitunnistust omava isiku käe all, esitada koolitajale sellekohane dokument ja sooritada meie eksamikomisjonile teooriaeksam.

Jetikoolitusel õpitakse:
– jetijuhile vajalik seadusandlus
– navigeerimise põhitõed ja meteoroloogia alused
– signaalid, meremärgid, mereside
– päästevahendid, esmaabi
– COLREG e. rahvusvahelise laevade kokkupõrke vältimise reeglistiku põhitõed
– sisevetel liiklemise reeglistik
– jeti ehitus, käiturid, sõiduteooria
– meretavad

Praktiline sõiduõpe käsitleb põhilisi sõiduvõtteid ja ohuolukordade ennetamist ning lahendamist vee peal.
Koolituse läbinutele toimub teooriaeksam (test), mis koosneb kuni 30 küsimusest valikvastustega.

Kursuse maksumus ühele osalejale kontaktõppes täies mahus 160 EUR, mis sisaldab teoreetilise  väljaõppe vastavalt jetijuhtide väljaõppe määrusele, eksamitasud ja õppematerjalid. Õppesõit lepitakse kokku eraldi tunnihinnaga vastavalt ajale ja kohale.

Iseseisva õppe puhul on tasu 95 EUR, mis sisaldab õppematerjalid, 4  akadeemilist õppetundi omandatud teadmiste analüüsiks ja eksamitasu. Iseseisvat õpet on võimalik läbi viia kontaktivabalt Zoom- õppekeskkonnas.

Iseseisvat õpet ja sellele järgnevat teooriaeksamit on võimalik läbida ka inglise keeles. Koolituse hind ühele osalejale on 170 EUR.

Peale praktikaarvestust ja teooriaeksamit tuleb jetijuhi tunnistuse kätte saamiseks pöörduda mugava ja kontaktivaba lahendusena Transpordiameti e-teenindusse.

Sobivate kursuste toimumise ja iseõppe kohta saate kiiremini infot aadressil amiks@amiks.ee või telefonil 515 1120 .

Koolituse läbiviimiseks omame alates 2008 aastast VTA tunnustamisotsust nr 167 .
Koolitusluba 6911HTM.

REGISTREERU