Jetijuhtide kursused

Jetijuhtide väljaõpe koosneb teoreetilisest väljaõppest mahus kuni 20 õppetundi ja sellele lisanduvast praktilisest sõiduõppest kuni 4 õppetundi.
Jetijuhtide väljaõppe puhul lähtutakse jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuetest vastavalt MKM määrusele.

Jetijuhile vajalikud teadmised on võimalik omandada ka iseõppimise teel.
Sellisel puhul on vajalik omandada iseseisvalt kursuse teoreetiline materjal, läbida enne eksameid kontrolltund, omandada jetisõidu praktilised oskused jetijuhitunnistust omava isiku käe all, esitada koolitajale sellekohane dokument ja sooritada meie eksamikomisjonile teooriaeksam.

Jetikoolitusel õpitakse:
– jetijuhile vajalik seadusandlus
– navigeerimise põhitõed ja meteoroloogia alused
– signaalid, meremärgid, mereside
– päästevahendid, esmaabi
– COLREG e. rahvusvahelise laevade kokkupõrke vältimise reeglistiku põhitõed
– sisevetel liiklemise reeglistik
– jeti ehitus, käiturid, sõiduteooria
– meretavad

Praktiline sõiduõpe käsitleb põhilisi sõiduvõtteid ja ohuolukordade ennetamist ning lahendamist vee peal.
Koolituse läbinutele toimub teooriaeksam (test), mis koosneb 15 küsimusest valikvastustega.

Kursuse maksumus ühele osalejale 150 EUR, mis sisaldab teoreetilise  väljaõppe vastavalt jetijuhtide väljaõppe määrusele, eksamitasud ja õppematerjalid. Õppesõit lepitakse kokku eraldi tunnihinnaga vastavalt ajale ja kohale.
Iseseisva õppe puhul on tasu 90 EUR, mis sisaldab õppematerjalid, 4  õppetundi omandatud teadmiste analüüsiks ja eksamitasu.

Peale praktikaarvestust ja teooriaeksamit tuleb jetijuhi tunnistuse kätte saamiseks pöörduda Maanteeametisse.

Sobivate kursuste toimumise kohta leiate infot merekoolituste koolituskalendrist.

Koolituse läbiviimiseks omame alates 2008 aastast VTA tunnustamisotsust nr 167 .
Koolitusluba 6911HTM.

REGISTREERU