Merekoolitused

VÄIKELAEV on veesõiduk kogupikkusega 2,5-24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater jms.), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitleta võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, võistluspurjekas jms.) ja primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, lodi, süst, kanuu jms.) ega erikonstruktsiooniga veesõidukit.

Alates 2007 aastast korraldame rahvusvahelisi väikelaevajuhtide kursuseid vastavalt VTA tunnustamisotsusele nr.135.

Väikelaevajuhitunnistust on võimalik omandada lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse määrusest ning kursustel omandatud teadmistele:
– rahvusvaheline väikelaevajuhtitunnistus sõidupiirkond meri ja siseveed
– rahvusvaheline väikelaevajuhitunnistus sõidupiirkond siseveed

JETT on kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes.

Alates 2008 aastast, vastavalt VTA tunnustamisotsusele nr.167 , koolitame jetijuhte.

Meie lektorid on Eestis tunnustatud ja igapäevaselt valdkonnas tegutsevad spetsialistid.

Amiks Koolitused omab väikelaevajuhtide ja jetijuhtide väljaõppeks Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba 6911HTM.

Anname oma parima merekultuuri edendamisse ning väljaõppe raames koolitame merd, kaasliiklejaid, oma juhtunnistust väärtustavaid ja meretraditsioone austavaid väikelaeva- ja jetijuhte.