Õppekava

Kalatöötleja baaskoolitusel käsitletavad teemad:

 • Kalaliigid, muud meresaadused, kalade kasvu- ning püügipiirkonnad. Püügihooajad ja püüginormid. Kasvanduses kasvatatud kala.
 • Kala kui toiduaine. Peamised töönduskalad.
 • Kala töötlemise tootmisprotsess.
 • Meresaaduste töötlemine. Eeltöötlemine.
 • Töötlemisprotsessis kasutatavad materjalid, taara, pakendid. Markeerimine, ladustamine, säilitamistingimused, jälgimine.
 • Masinate ja seadmete teenindamine, puhastamine, desinfitseerimine. Töökultuur.
 • Tööohutus, töötervishoid, tule- ja elektriohutusnõuded, esmaabi.
 • Toidutoorme ja toiduohutuse kontroll.
 • Kutsealaga seotud õigsaktid, tööõigus.
 • Kalatöötlejale vajalikud rahvusvahelised mõisted.
 • Praktika

Koolituse maht:

 • 184 akadeemilist tundi, millest praktiline väljaõpe vähemalt 32 tundi
 • kestvus 5 nädalat