Töösuhete regulatsioon

Töösuhete regulatsioon on põhjalik koolitus töösuhteid reguleerivatest seadustest ja määrustest ning tööandja poolsetest vajalikest tegevustest.

SIHTGRUPP
Väikeettevõtte juhiabid, raamatupidajad, sekretärid ja juhid. Kõik ettevõttes personaliküsimustega tegelevad töötajad.

MÄRKSÕNAD
Töösuhte liigid ja neid reguleerivad seadused
Tööandja kohustused
Personalitöö protseduurid ja vajalik dokumentatsioon
Praktiline töö personalialase dokumendi koostamisel (tööleping ja/või töövõtuleping)

EESMÄRK JA TULEMUS
Koolituse läbinu on teadlik vajalikest tööandja kohustustest, mis tulenevad töölepinguseadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, töösuhte vormistamiseks vajalikest tööandja tegevustest ja dokumentidest, erinevate töösuhte vormide erisustest. Koolituse läbinu oskab koostada töösuhte vormistamiseks vajalikke dokumente.

LEKTOR Jaana Taniberg

KESTVUS 12 akadeemilist tundi, 2 päeva

TASU 180 EUR ühele osalejale. Hinnale lisandub käibemaks 20%