Personaliplaneerimine ja töö analüüs

Koolitus personaliplaneerimise ja töö analüüsist annab selge ülevaate nimetatud protsessidest  ja nende vajadusest ettevõtte tegevuses.

SIHTGRUPP
Väikeettevõtte juhiabid, raamatupidajad, sekretärid ja juhid. Kõik ettevõttes personaliküsimustega tegelevad töötajad.

MÄRKSÕNAD
Personaliplaneerimise vajadus ja etapid
Töö analüüsi vajadus, etapid ja meetodid
Rühmatööna koostatakse ametijuhend

EESMÄRK JA TULEMUS
Koolituse läbinu on teadlik personaliplaneerimise vajadusest ning mõjust ettevõtte tegevusele ja planeerimise erinevatest etappidest. Koolituse läbinu tunneb töö analüüsi erinevaid etappe ja meetodeid, on teadlik töö analüüsi väljunditest ja oskab neid kasutada.

LEKTOR Jaana Taniberg

KESTVUS 6 akadeemilist tundi

TASU  110 EUR ühele osalejale. Hinnale lisandub käibemaks 20%