Sisekoolitused

Ettevõttesisese koolituse puhul keskendume parima tulemuse saavutamiseks igale töötajale eraldi ja samas kogu ettevõttele tervikuna.

Iga töötaja puhul pööratakse tähelepanu just tema arendamist vajavatele oskustele ning seejärel läbitakse kogu kollektiivi/osakonda puudutavad koolitusteemad.

On lihtsamaid ja keerukamaid situatsioone ning lihtsamaid ja keerukamaid lahendusi. Kui palju me igapäevaselt jälgime organisatsiooni sisekliimat ning hindame inimressurssi üldiselt?
Kas me teame, kuidas meie personal igapäevaste või ootamatute tööülesannetega toime tuleb? Kas ülesanded lahendatakse lihtsalt või stressitaluvuse viimasel piiril?

Kogemused näitavad, et personaalse lähenemisega ilmnevad sageli ettevõttes ka muud probleemid ja kitsaskohad, mida igapäevases tööprotsessis märgata ei oska ega jõua.

Koolituse ajakulu ühe töötaja kohta ei ole suurem, aga kindlasti on selline lähenemine tulemuslikum.

Erinevate võimaluste kohta tuleb lisa küsida SIIN.