Sissejuhatus personalijuhtimisse

Sissejuhatus personalijuhtimisse on kuueosalise koolitusprogrammi esimene osa, mis annab ülevaate kogu personalijuhtimise valdkonna põhilistest ning olulisematest tegevussuundadest, nende vahelistest seostest.
Koolitus annab arusaamad personalitöö seosest ja mõjust ettevõtte juhtimisele.

SIHTGRUPP
Väikeettevõtte juhiabid, raamatupidajad, sekretärid ja juhid, ehk kõik töötajad ettevõttes, kes tegelevad personalijuhtimise küsimustega.

MÄRKSÕNAD
Personalijuhtimise eesmärk
Personalijuhtimise peamised valdkonnad
Personalijuhi/personalitöötaja rollid ja juhiga koostöö

EESMÄRK JA TULEMUS
Koolituse läbinu on teadlik erinevatest personalijuhtimise valdkondadest ja tasemetest ning oskab teha valikuid vastavalt ettevõtte vajadustele. Koolituse läbinu on teadlik personalitöö erinevate tegevuste ja juhtimise koosmõjust ettevõttele.

LEKTOR Jaana Taniberg

KESTVUS 4 akadeemilist tundi

TASU 60 EUR ühele osalejale. Hinnale lisandub käibemaks 20%