Keskastmejuhi suhtlemisstrateegiad

Keskastmejuhi töös esineb kindlasti nii heade kui halbade sõnumite edastamist. Kui lihtne või keerukas see on ja kas edastatava sõnumi sisu ikka jõuab adressaadini?
 Kuidas selgitada oma alluvale, et järgmisest nädalast/kuust me enam ühes organisatsioonis ei tööta või oluline tööülesanne on jäänud täitmata? Kuidas toime tulla erinevate sõnumiga kaasnevate emotsioonidega? Kuidas positiivse sõnumiga motiveerida töötajaid. 
Need on vaid osa küsimusi, millele püüame vastuseid leida keskastmejuhtidele suunatud kahepäevasel koolitusel.

Koolituse eesmärk
on selgitada keskastmejuhile läbi erinevas vormis õppeprotsessi info liikumise juhtimist oma positsioonist lähtuvalt, tutvustada põhilisi infokanaleid, nende kasutamise otstarbekust ja võimalusi. Anda ülevaade infovahetuse sujuvusest ja desinformatsiooni vältimisest.Selgitada info liikumise, efektiivsete ja sobilike infokanalite kasutamise ja õige ajastuse olulisust.

Koolituse sisu
– infovahetusest ettevõttes üldiselt
– info väärtustamine
– infojuht, infohierarhia
– infoliikumist takistavad tegurid
, desinformatsioon ja spekulatsioonid
– info liikumise kiirus ja seda mõjutavad tegurid
– töötaja kui infokandja
– erinevad infovahetuskanalid
– suuline ja kirjalik infovahetus
– piiratud ja avatud info liikumine
– info presenteerimise võimalused
– sõnum- emotsioonid ja taust
– sõnumite edastamine ja tõlgendamine
– halbade sõnumite edastamine
 ja konfliktisituatsioon
– positiivne sõnum motivaatorina
– tagasiside hankimine

Koolituse loodetav tulemus
on nii koolitatava kui koolitaja jaoks positiivne, kui koolitatav oskab hinnata info, kui tänasel päeval ühe olulisema ressursi mõju töötajate motivatsioonile ja organisatsiooni tulemustele. Ta märkab ettevõttes infoliikumist takistavaid tegureid ja oskab neid mõjutada, oskab hinnata suulise ja kirjaliku infovahetuse erisusi, eeliseid ja takistavaid tegureid. Koolitatav oskab juhtida infoliikumist ja vältida sõnumi sisu muutumist edastusprotsessis. Ta mõistab koosolekute, nõupidamiste ja vaba aja vestluse vahet ning sealt hangitavat informatsiooni. Koolitusel osalenu oskab objektiivselt kontrollida erineva info suunatud liikumist.

Lektorid: Jaana Taniberg ja Agnes Nõu
Koht ja aeg:
Kahepäevased koolitused toimuvad üle Eesti erinevates huvitavates paikades.
17. ja 18. juunil on kõik huvilised oodatud Harjumaal Laugu Külalistemajas.
Koolituse hind ühele osalejale on 240 EUR. Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale, kohvipause, hommiku- ja lõunasööke ning majutust. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Kohtade arv koolitusel on 10-12 inimest.

Täpsemat infot koolituse kohta saab küsida:
Agnes Nõu
tel: +3725151120
e-kiri: agnes@amiks.ee