Ettevõtluskoolitused


Kalenderplaani koolitused
 on suunatud konkreetsele teemakäsitlusele ettevõtluses laiemalt. Koolituskalendriga saab tutvuda siin.

Sisekoolituste korraldamisel lähtutakse iga ettevõtte vajadustest, arvestades iga töötajaga eraldi ning kogu ettevõttega terviklikult.