Täiendkoolitused

Täiendkoolituste raames pakume erinevaid koolitusi ja kursusi täiskasvanutele.
Võimaldame erinevatel erialadel esmast kutseõpet, mis on tööandjate poolt heaks kiidetud ning annab väljaõppe edukalt läbinutele võimaluse asuda tööle läbitud koolitusega otseselt seotud erialal.
Täiendkoolitustel pööratakse suurt tähelepanu praktilisele väljaõppele. Koolituse teoreetiline osa sisaldab nii konkreetseid ametikohale vajalikke teadmisi, kui laiendab valdkonnas üldiselt silmaringi.
Täiendõpe annab võimaluse nii esimese töökoha soovijatele kui ümberõppena juba reaalse töökogemusega inimestele.

Amiks Koolitused on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Täiendõppe valdkonnas koolitusluba HTM 6911 ja 6968.