Alustava ettevõtja jätkukoolitus

SIHTGRUPP
Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad oma esimestes tõsistes otsustes ja lepetes kindlad olla.

MÄRKSÕNAD

 • Pank, kontod, laenud ja liisingud
 • Maksuamet ja teised ettevõtjale vajalikud ametiasutused
 • Raamatupidamise esmased oskused kuni raamatupidajani
 • Koduleht ja internet laiemalt, ehk kuidas ja kus reklaam töötab
 • Imago loomine
 • Kuidas sõlmida lepinguid (üürileping, koostööleping, kliendileping)
 • Personali värbamine (tööleping, töövõtuleping)
 • Info hankimine, selekteerimine, salvestamine
 • Firma juht on parim müügimees
 • Kui kaotad petturile oma esimese tehingu
 • Kuidas olla konkurentidest edukam, ehk kastist välja mõtlemine

EESMÄRK
Koolituse eesmärk on jagada praktikute näpunäiteid ja kogemuspõhist õpet, mis annab alustavale ettevõtjale suurema kindluse ja parema võimaluse Eesti ärimaastikul toime tulla. Iga koolitusel osaleja saab soovi korral kursuse raames just endale vajalikke nõuandeid edukamaks ettevõtluseks.

TULEMUS
Koolituskava läbinu mõistab paremini toime tulla alustava ettevõtja igapäevaste probleemidega. On saanud kindlustunnet suhtlemisel erinevate ametiasutustega ja omandab just oma firma edendamiseks vajalikke teadmisi.

LEKTORID
Agnes Nõu
Jaana Taniberg
Mikk Mutso

KESTVUS 28 tundi sisutihedat infovahetust klassiruumis ja 6 tundi personaalset tööd

TASU 370 EUR

REGISTREERU