SRC raadiosideoperaatori väljaõpe

SRC (Short Range Sertificate) ehk väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe

SRC koolitus toimub kahel päeval kokku mahus 8 tundi, millele lisandub eksam. Eksam sooritatakse koolitaja juures peale teoreetilise ja praktilise õppe läbimist.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktilisest õppest, kus kasutatakse vastavaid käsiraadiojaamasid ja simulaatorit.

Eksam toimub kirjalikus vormis, mis loetakse sooritatuks, kui vähemalt 85% küsimustest on vastatud õigesti.

Eksami positiivsete tulemuste põhjal väljastab Veeteede Ameti diplomeerimise büroo vastava tunnistuse.

Kursuse hind ühele osalejale 110 EUR.