Infojuhtimine ettevõttes

“Infojuhtimine ettevõttes” on II osa koolitusprogrammist “Ettevõtte kommunikatsioonijuhtimine”

SIHTGRUPP
Koolitus on mõeldud ennekõike töötajatele, kes koordineerivad infoliikumist ning suhtlemist ettevõttes ja kelle infoedastusoskustest sõltub organisatsiooni igapäevane tõrgeteta töö. Keskmise suurusega ettevõtete keskastmejuhid, tegevjuhid, infosekretärid ja personalitöötajad.

MÄRKSÕNAD

Põhilised infokanalid ettevõttes-  suuline, kirjalik ja elektrooniline suhtlemine
Ametlik ja mitteametlik infovahetus
Koosolekud infokanalina
Küsimused, tagasiside hankimine ja selle olulisus
Keskastmejuhi roll infovahetuses
Infohierarhia
Informatsiooni liikumist takistavad tegurid ja nende mõju ettevõttele
Salastatud/mitteavalik info ning sellega seonduvad spekulatsioonid
Töötajad kui ettevõtte positiivse imago kujundajad, infokullerid.

EESMÄRK
“Infojuhtimine ettevõttes” aitab oskuslikumalt vastu võtta, töödelda ning edastada ettevõttes liikuvat tööks vajalikku informatsiooni. Eesmärk on muuta firmasisene infovahetus võimalikult lihtsaks ja kergelt jälgitavaks. Vähemoluliseks ei saa pidada ka infomüra ja -lekete ennetamisoskusi ning nendega kaasnevate probleemide lahendamisoskust.

TULEMUS
Infovahetus ettevõttes lihtsustub ja infoedastuse efektiivsus tõuseb. Vähenevad spekulatsioonid ja ebakõlad, vähenevad infosulud.
Saab keskenduda peamisele- töö tegemisele, mitte selleks vajaliku info otsimisele. Paranevad töötulemused.

LEKTOR Agnes Nõu

KESTVUS 7 tundi

TASU 140 EUR ühele osalejale ettevõttest.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.

REGISTREERU