Amiks Koolitused

Väga vähesed inimesed on targad oma arust või õppinud iseenda käest.
Inimesel, keda keegi teine ei ole õpetanud, oli rumal õpetaja.

                                                                                                                                Benjamin Jonson “Explorata”