Kalatöötleja baaskoolitus

Kalatöötleja baaskoolituse eesmärgid ja spetsialiseerumise võimalused:

  • Anda teadmised ja oskused kalatöötlejana tööd soovivatele inimestele, kelle töökohaks võib olla nii kalatööstus kui erinevad ostu-müügi organisatsioonid
  • Kursuse vältel anda võimalikult palju teadmisi ja oskusi, et tulevane kalatöötleja tunneks tööle asudes tootmisprotsesse, toodangut ning oleks võimeline osalema igas tootmistsükli etapis
  • Teadmised kõigi tootmistsükli etappide osas võimaldavad kursuse läbinul ettevõtte siseselt areneda ja tõusta ametiredelil, olles omandanud üldisi teadmisi tootmisest kui tervikust koolituse raames
  • Anda teadmisi ja oskusi ning arendada isiksuse omadusi, mis loovad eeldused töötamiseks ja toimetulekuks antud erialaga sarnastel ametitel ning isiklikus elus
  • Anda koolituse läbinule teadmised tööõigusest, ettevõtte toimimise mehhanismidest, mis annab oskused hinnata oma töökoha vajalikkust ja effektiivsuse olulisusest

Lõpetamisel väljastatakse vähemalt 80% õppekavas osalenud ning õpitud teadmiste kirjaliku kontrolli positiivse tulemuse alusel õpilasele tunnistus koolituskava läbimise kohta.

Vastuvõtutingimused:

  • Nõutav baasharidus: põhi- või keskharidus
  • Eesti keele oskus: suhtlustasand
  • Kehtiva tervisetõendi olemasolu
  • Füüsiline vastupidavus, mis on seotud nii pikaajalise seismise ja/või istumisega

REGISTREERU