Motivatsioonisüsteem ja tasustamine

Koolitusel räägitakse motivatsioonisüsteemi erinevatest komponentidest ja neid mõjutavatest teguritest, antakse ülevaade erinevatest tasuliikidest ja –süsteemidest ning nende võimalikest rakendamistest.

SIHTGRUPP
Väikeettevõtte juhiabid, raamatupidajad, sekretärid ja juhid. Kõik ettevõttes personaliküsimustega tegelevad töötajad.

MÄRKSÕNAD
Motivatsioonisüsteemi osad
Olulised motivaatorid
Tasustamise liigid
Motivatsioonisüsteemi mõjutavad tegurid
Arenguvestluse eesmärk ja erinevad vestluse vormid/liigid
Arendustegevused
Praktiline töö personalidokumendi koostamisel (ühe ettevõtte motivatsioonisüsteemi kirjeldamine)

EESMÄRK JA TULEMUS
Koolituse läbinu on teadlik nii rahalistest kui mitte rahalistest motivaatoritest ning nende vahelisest seosest. Teab, millised on enim praktikas kasutusel olevad motivaatorid. Koolituse läbinu omab teadmisi töötajate hindamise ja arendamise vajadusest, erinevatest hindamisvestlustest ja arendamise võimalustest.

LEKTOR Jaana Taniberg

KESTVUS 8 akadeemilist tundi

TASU 140 EUR ühele osalejale. Hinnale lisandub käibemaks 20%