Kalenderplaani koolitused

Kalenderplaani koolitused on suunatud konkreetse oskuse, teabe ja informatsiooni omandamiseks infojuhtimise, klienditeeninduse, meeskonnatöö ja ettevõtluse edendamise valdkondades.
Uue koolitusteemana käivitame veebruarist personalijuhtimise väikeettevõtetele.